Skriv ut den här sidan

Barnteamet

I teamet ingår sjukgymnast och dietist, alla med god erfarenhet av att arbeta med barn. 

Barnet/ungdomen kan få träffa vårdgivarna var och en för sig men de samarbetar vid behov och upprättar då en gemensam behandlingsplan. Självklart finns det möjlighet att boka tid till dietist och sjukgymnast direkt efter varandra. 

Vi ser gärna att du som förälder deltar vid nybesöket om barnet/ungdomen vill detta.

Dietisten hjälper till att kartlägga barnets näringsintag samt stödja vid ofrivillig viktförändring. Ger anpassade råd vid överkänsligheter eller allergier. Dietisten kan även ge stöd och råd för en sund kosthållning.

Sjukgymnasten gör bedömningar och behandlar exempelvis stukningar, idrottsskador eller frakturer, återkommande smärta, stress, oro samt motoriska svårigheter. Behandlingen är individuellt utformad och kan bestå av t.ex. hemträningsprogram, träning individuellt eller i grupp på mottagningen, Fysisk aktivitet på recept samt stöd i att hitta lämpliga aktivitetsformer.

Patienten kan söka själv på mottagningen eller via remiss.

Ingen läkarremiss krävs.

Pris: 0kr för barn under 18 år. Uteblivet besök eller avbokning senare än 24 timmar innan bokad tid debeteras 200kr.