Skriv ut den här sidan

Arbetsterapeut

Är din aktivitetsförmåga nedsatt och du har svårt att klara din vardag?. 

Våra arbetsterapeuter hjälper dig som har, eller riskerar att få svårt att klara dina dagliga aktiviteter till följd av skada, sjukdom eller funktionsnedsättning

Arbetsterapeutens fokus är att tillvarata och utveckla fysiska, psykiska eller sociala funktioner.  

Vad kan du få hjälp med?

 • Utreda din aktivitetsförmåga 
 • Stöd och träning för att klara av dina vardagliga aktiviteter 
 • Råd och tips om bra produkter som du kan köpa själv
 • Utprovning av handortoser
 • Råd och tips för att undvika fall
 • Hjälp med besvär i händer i samband med graviditet
 • Medverkan vid basal demensutredning 
 • Utredning av hjälpmedelsbehov och stöd vid neuropsykiatriska tillstånd
 • Bostadsanpassning
 • Utredning av hjälpmedelsbehov och förskrivning av hjälpmedel
 • Bedömning av förflyttningsförmåga
 • Hjälpmedel och träning vid handartros

Är du närstående?

Även du som är närstående kan få stöd och hjälp av våra arbetsterapeuter genom att möjliggöra för dig att vara med i utredning och planering av insatser. Arbetsterapeuten försöker hitta lösningar som passar både dig som närstående och patienten, exempelvis vid bostadsanpassning, förflyttning och hantering av hjälpmedel.